اینستاگرام شمشاد
انباکس شمشاد
انباکس شمشاد
نمایش همه

پرفروش های شمشاد

استخدام در کمپانی شیائومی

استخدام در شیائومی

شیائومی 5000 نیرو می گیرد

استخدام در کمپانی شیائومی

صورت مالی شیائومی

عملکر شیائومی در سال 2020

استخدام در کمپانی شیائومی

تحول واقعی

در صنعت پروژکتور لیزری 4K ایجاد می کند

با گوشی خونه رو کنترل کن

با گوشی خونه رو کنترل کن

لوازم شخصی که نیاز داری

لوازم شخصی که نیاز داری